วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552“...ขอแค่นิดเดียว...”


ขอเพียงแค่ทำใจ..ไม่ให้ประมาท..

…ก็จะทำให้เรา..

…ควบคุมตนเอง..ได้มากขึ้น..


ขอเพียงแค่ทำใจ..ไม่ให้ประมาท..

…ก็จะทำให้เรา..

…เฉลียวฉลาด..ได้มากขึ้น..


ขอเพียงแค่ทำใจ..ไม่ให้ประมาท..

…ก็จะทำให้เรา..

…เข้าใจตนเอง..ได้มากขึ้น..


ขอเพียงแค่ทำใจ..ไม่ให้ประมาท..

…ก็จะทำให้เรา..

…เห็นคุณค่าของผู้อื่น..ได้มากขึ้น..


ขอเพียงแค่ทำใจ..ไม่ให้ประมาท..

…ก็จะทำให้เรา...

…มีสติ..ได้มากขึ้น..


ขอเพียงแค่ทำใจ..ไม่ให้ประมาท..

…ก็จะทำให้เรา..

…เป็นอมตะ..ตายก่อนตาย..(ไม่มีวันตาย)


.. แต่คนที่มีความประมาท..

แม้มีชีวิตอยู่..หลายร้อยปี..

เป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว...

…สู้คนที่ทำใจ..ไม่ให้ประมาท..

…มีสติทุกลมหายใจ..ทุก ๆ วินาที

…แม้เพียงวินาทีเดียว..ก็ไม่ได้..


ขอบคุณข้อมูลจากธรรมะไทย

ไม่มีความคิดเห็น: